Danh muïc saûn phaåm

Hoã trôï tröïc tuyeán
nguyenhuuanh77
Nguyễn Hữu Ánh
Hỗ trợ kỹ thuật
vietrain_kasu
Nguyễn Ngọc Việt
Tư vấn


0983822223

Lieân keát

Löôïng truy caäp
Giấy Medium
02:15 AM 14-09-2011 | 4966 lượt xem
Thông số kỹ thuật 
Công dụng Được dùng để chạy lớp sóng giữa....
Định lượng Theo yêu cầu của khách hàng.
Khổ giấy Theo yêu cầu của khách hàng.
ĐVT Ram, Tấn


Chỉ tiêu KT

Đơn vị

Giấy Medium A

Định lượng g/m2 ± 5% 120 140 160 180 200
Độ nén vòng Kgf/6inch 4.8 6.5 9.1 11.2 14.1
Cobb 60 g/m2 150 151 152 153 154
Độ bục kgf/cm2 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3
Độ ẩm % 7÷9 7÷9 7÷9 7÷9 7÷9

Công ty CP Giấy Ánh Sáng

Địa chỉ    :  55 Hoàng Bật Đạt - Phường 15-Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Email      : [email protected]

Tel          : 0942.166661-09.838.22223

Website  : giayanhsang.com

Ý kiến phản hồi

Saûn phaåm noåi baät

Thoâng tin thò tröôøng


Ñoái taùc tieåu bieåu