Danh muïc saûn phaåm

Hoã trôï tröïc tuyeán
nguyenhuuanh77
Nguyễn Hữu Ánh
Hỗ trợ kỹ thuật
vietrain_kasu
Nguyễn Ngọc Việt
Tư vấn


0983822223

Lieân keát

Löôïng truy caäp
Giấy Kraft
02:16 AM 14-09-2011 | 7141 lượt xem
Thông số kỹ thuật
Công dụng Bao bọc,hút ẩm bảo vệ cho các sản phẩm bên trong...Thân thiện với môi trường
Định lượng g/m2
Khổ giấy Các khổ theo yêu cầu của khách hàng
Thương hiệu
Giấy Ánh Sáng
ĐVT Tạ,Tấn

Chỉ tiêu KT

Đơn vị

Giấy Kraft Liner TL4

Định lượng g/m2 150 170
Cobb 60 g/m2 150/250 150/250
Độ bục kgf/cm2 2.8 3.0
Độ ẩm % 7÷9

7÷9

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn, lựa chọn những dịch vụ ưu tú nhất,  rất hân hạnh được hợp tác với Quý khách!

Công ty CP Giấy Ánh Sáng

Địa chỉ    :  55 Hoàng Bật Đạt - Phường 15-Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Email      : [email protected]

Tel          : 0942.166661-09.838.22223

Website  : http://giayanhsang.com

Ý kiến phản hồi

Saûn phaåm noåi baät

Thoâng tin thò tröôøng


Ñoái taùc tieåu bieåu