Danh muïc saûn phaåm

Hoã trôï tröïc tuyeán
nguyenhuuanh77
Nguyễn Hữu Ánh
Hỗ trợ kỹ thuật
vietrain_kasu
Nguyễn Ngọc Việt
Tư vấn


0983822223

Lieân keát

Löôïng truy caäp
Giấy Duplex (Carton)
02:13 AM 14-09-2011 | 6941 lượt xem
Thông số kỹ thuật
Công dụng Là loại giấy được sử dụng Làm hộp, bao bì các loại, ...; làm bìa tập, bìa sách, làm phông cây thuốc lá...
Định lượng Đang cập nhật
Khổ giấy Khổ theo yêu cầu của khách hàng.
Hiệu Giấy Ánh Sáng
ĐVT Tấn

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn, lựa chọn những dịch vụ ưu tú nhất,  rất hân hạnh được hợp tác với Quý khách!

Công ty CP Giấy Ánh Sáng

Địa chỉ    : 55 Hoàng Bật Đạt - Phường 15-Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Email      : [email protected]

Tel          : 0942.166661-09.838.22223

Website : http://giayanhsang.com

Ý kiến phản hồi

Saûn phaåm noåi baät

Thoâng tin thò tröôøng


Ñoái taùc tieåu bieåu