Danh muïc saûn phaåm

Hoã trôï tröïc tuyeán
nguyenhuuanh77
Nguyễn Hữu Ánh
Hỗ trợ kỹ thuật
vietrain_kasu
Nguyễn Ngọc Việt
Tư vấn


0983822223

Lieân keát

Löôïng truy caäpHồ sơ năng lực
Bài viết đăng vào: 02-09-2011
4961 lượt xem
 • Thông tin chung về công ty
 1. Tên công ty: Công ty cổ phần giấy Ánh Sáng-Anh Sang Paper Joint Stock Company
 2. Năm thành lập: 2010
 3. Giấy phép kinh doanh  :0310091991, ngày cấp: 23/06/2010
 4. Trụ sở chính: 55 Hoàng Bật Đạt - Phường 15-Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
 5. Website: http://giayanhsang.com
 6. Các ngành kinh doanh chính: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; in ấn(không hoạt động tại trụ sở). Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác./.
 • Năng lực nhân sự
 1. Cán bộ quản lý và kỹ thuật: 10 người
 2. Nhân công lành nghề : 30 người (có trình độ THPT trở lên)
 3. Là tập hợp những chuyên gia trong công nghệ sản xuất giấy và lĩnh vực liên quan tại các nhà máy hoặc tổ chức hoạt động trong ngành công nghệ giấy.  Bất kỳ một nhân viên nào của Vnpaper cũng hoạt động độc lập nhưng dựa trên nền tảng tập thể. Và làm việc với nỗ lực hết mình để đưa ra giải pháp đơn giản, tối ưu nhất.
 • Năng lực thiết bị, máy móc:
 1. Tên máy móc thiết bị : Máy móc thiết bị công nghệ cao,đảm bảo chất lượng....
 2. Số l­ượng máy : Đang bổ sung thêm máy
 3. Tính năng, công suất máy:50 tấn/ ngày
 • Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ
 1. Thực hiện các dự án khởi tạo, nâng cấp, cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa quá trình sản xuất và tư vấn kỹ thuật sản xuất.
 2. Cung cấp thiết bị ngành giấy
 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất giấy
 4. Xử lý môi trường trong sản xuất giấy và các vấn đề liên quan

Doanh thu, lợi nhuận,... Kinh nghiệm: Các hợp đồng tương tự đã và đang thi công: Đang cập nhật...

Chân thành cám ơn!

Ý kiến phản hồi

Saûn phaåm noåi baät

Thoâng tin thò tröôøng


Ñoái taùc tieåu bieåu